Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
e-Sprawozdania Finansowe 2019

Zintegrowane Oprogramowanie zgodne z przepisami MF

Dowiedz się więcej

Placówka medyczna


Większość systemów opieki zdrowotnej krajów Europy Zachodniej posługuje się elektronicznym obiegiem dokumentów, który dostarcza szybko i w sposób usystematyzowany dla uprawnionego użytkownika systemu danych potrzebnych do procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Natomiast dane zbiorcze mogą być podstawą polityki zdrowotnej w skali regionalnej i krajowej. W Polsce poziom zinformatyzowania opieki zdrowotnej jest nadal niski i nie przekracza 10-12 proc. placówek medycznych.

Podstawowe korzyści z procesu informatyzacji to podniesienie jakości opieki nad pacjentem i techniczne usprawnienie pracy gabinetu. Dane zgromadzone w postaci elektronicznej są też niezbędne do prowadzenia czynności administracyjnych, z których najważniejszą jest możliwość rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pacjentem (przy poradach prywatnych).
Bogata oferta systemów do zarządzania Comarch pozwoli na realizację celów wiążących się z informatyzacją i przyniesie wymierne korzyści podmiotom świadczącym usługi prawne.

Comarch ERP Optima

Oprogramowanie Comarch ERP Optima dla placówek medycznych Posiadanie oprogramowania Comarch ERP Optima zapewna pełną obsługę księgowości, kadr i płac pracowników oraz ewidencję wyposażenia placówki lub outsourcing księgowości i automatyczną wymianę dokumentów z profesjonalnymi biurami rachunkowymi świadczącymi usługi finansowo-księgowe.

Więcej »

Comarch e-Health Optimed24

Oprogramowanie Comarch OPTIMed24 dla placówek medycznychSystem Comarch e-Health Optimed24 to nowoczesne narzędzie, które pozwala kompleksowo zarządzać placówkami ochrony zdrowia. Dzięki systemowi Optimed24 przychodnie i gabinety lekarskie rozliczają świadczenia z NFZ a także sprawnie rejestrują wizyty pacjentów. System Optimed24 to również tworzenie i przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz swoboda drukowania dokumentów fiskalnych. Zaletami systemu są przejrzystość, intuicyjność i prostota w obsłudze. System Optimed24 pozwala na obsługę pacjenta w dowolnej placówce medycznej od chwili jego rejestracji na wizytę do gabinetu, poprzez samą wizytę, aż do zakończenia leczenia.

Więcej »